Posar lletra dins del pentagrama

Es poden moure les línies de lletra verticalment per imprimir-les dins del pentagrama. Les lletres es mouen amb \override LyricText.extra-offset = #'(0 . dy) i hi ha instruccions per moure les línies d’extensió i els guions. El desplaçament necessari s’estableix mitjançant un procés d’assaig i error.

<<
 \new Staff <<
  \new Voice = "voc" \relative c' { \stemDown a bes c8 b c4 }
 >>
 \new Lyrics \with {
  \override LyricText.extra-offset = #'(0 . 8.6)
  \override LyricExtender.extra-offset = #'(0 . 8.6)
  \override LyricHyphen.extra-offset = #'(0 . 8.6)
 } \lyricsto "voc" { La la -- la __ _ la }
>>

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).