Centrat vertical de les línies de baix xifrat emparellades

Al lloc on s’utilitzin línies extensores per al baix xifrat mitjançant l’establiment de useBassFigureExtenders al valor vertader, les parelles de línies extensores congruents se centren verticalment si el valor de figuredBassCenterContinuations té el valor vertader.

<<
 \relative c' {
  c8 c b b a a c16 c b b
  c8 c b b a a c16 c b b
  c8 c b b a a c c b b
 }
 \figures {
  \set useBassFigureExtenders = ##t
  <6+ 4 3>4 <6 4 3>8 r
  <6+ 4 3>4 <6 4 3>8 <4 3+>16 r
  \set figuredBassCenterContinuations = ##t
  <6+ 4 3>4 <6 4 3>8 r
  <6+ 4 3>4 <6 4 3>8 <4 3+>16 r
  \set figuredBassCenterContinuations = ##f
  <6+ 4 3>4 <6 4 3>8 r
  <6+ 4 3>4 <6 4 3>8 <4 3+>8
 }
>>

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).