Índex general (taul de continguts)

Es pot incloure un índex general (taula de continguts) mitjançant ús de \markuplines \table-of-contents. Els elements de la taula de continguts s’afageixen amb l’ordre \tocItem.

#(set-default-paper-size "a6")

\book {
 \markuplist \table-of-contents
 \pageBreak
 \tocItem \markup { The first score }
 \score {
  {
   c'1 \pageBreak
   \mark \default \tocItem \markup { Mark A }
   d'1
  }
 }
 \pageBreak
 \tocItem \markup { The second score }
 \score {
  { e'1 }
  \header { piece = "Second score" }
 }
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).