Clusters («raïms»)

Els «clusters» o raïms són un mecanisme per indicar la interpretació d’un àmbit de notes al mateix temps.

fragment = \relative c' {
  c4 f <e d'>4
  <g a>8 <e a> a4 c2 <d b>4
  e2 c
}

<<
  \new Staff \fragment
  \new Staff \makeClusters \fragment
>>

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).