Ús d’estils alternatius per als corxets

Es poden imprimir estils alternatius del corxet o ganxo de les corxeres i figures menors, mitjançant la sobreescriptura de la propietat stencil de l’objecte Flag. Són valors vàlids modern-straight-flag, old-straight-flag i flat-flag.

testnotes = {
 \autoBeamOff
 c8 d16 c32 d64 \acciaccatura { c8 } d64 r4
}

\score {
 \relative c' {
  \time 2/4
  \testnotes

  \override Flag.stencil = #modern-straight-flag
  \testnotes

  \override Flag.stencil = #old-straight-flag
  \testnotes

  \override Flag.stencil = #flat-flag
  \testnotes

  \revert Flag.stencil
  \testnotes
 }
 \layout {
  indent = 0
  \context {
   \Score
   \override NonMusicalPaperColumn.line-break-permission = ##f
  }
 }
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).