Cesura tipus "vies del tren" amb calderó

En ocasions es denota una «cesura» mitjançant una doble marca de respiració semblant a les vies d’un tren, amb un calderó a sobre. Aquest fragment de codi presenta una combinació visualment satisfactòria d’aquestes dues marques.

\relative c'' {
 c2.
 % construct the symbol
 \override BreathingSign.text = \markup {
  \override #'(direction . 1)
  \override #'(baseline-skip . 1.8)
  \dir-column {
   \translate #'(0.155 . 0)
    \center-align \musicglyph "scripts.caesura.curved"
   \center-align \musicglyph "scripts.ufermata"
  }
 }
 \breathe c4
 % set the breath mark back to normal
 \revert BreathingSign.text
 c2. \breathe c4
 \bar "|."
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).