Desplaçament de les lligadures d’expressió verticalment

Es pot ajustar la posició vertical d’una lligadura d’expressió utilitzant la propietat positions de l’objecte Slur. La propietat de dos paràmetres, on el primer es refereix a l’extrem esquerre de la lligadura i el segon al dret. Els valors dels paràmetres no s’utilitzen per part del LilyPond per produir un desplaçament exacte de la lligadura: més bé selecciona la col·locació que té un aspecte millor, tenint en compte els valors dels paràmetres. Els valors positius desplacen la lligadura cap amunt, i són adequats a notes que tenen les pliques cap avall. Els valors negatius desplacen les lligadures baixes encara més cap avall.

\relative c' {
 \stemDown
 e4( a)
 \override Slur.positions = #'(1 . 1)
 e4( a)
 \override Slur.positions = #'(2 . 2)
 e4( a)
 \override Slur.positions = #'(3 . 3)
 e4( a)
 \override Slur.positions = #'(4 . 4)
 e4( a)
 \override Slur.positions = #'(5 . 5)
 e4( a)
 \override Slur.positions = #'(0 . 5)
 e4( a)
 \override Slur.positions = #'(5 . 0)
 e4( a)
 \stemUp
 \override Slur.positions = #'(-5 . -5)
 e4( a)
 \stemDown
 \revert Slur.positions
 e4( a)
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).