Indicacions polimètricques de compàs totalment personalitzades

Tot i que l’element més essencial no és la indicació polimètrica de compàs que es mostra, s’ha inclòs per mostrar la pulsació de la peça, que és la plantilla d’una cançó real dels Balcans.

melody = \relative c'' {
 \key g \major
 \compoundMeter #'((3 8) (2 8) (2 8) (3 8) (2 8) (2 8)
          (2 8) (2 8) (3 8) (2 8) (2 8))
 c8 c c d4 c8 c b c b a4 g fis8 e d c b' c d e4-^ fis8 g \break
 c,4. d4 c4 d4. c4 d c2 d4. e4-^ d4
 c4. d4 c4 d4. c4 d c2 d4. e4-^ d4 \break
 c4. d4 c4 d4. c4 d c2 d4. e4-^ d4
 c4. d4 c4 d4. c4 d c2 d4. e4-^ d4 \break
}

drum = \new DrumStaff \drummode {
 \repeat volta 2 {
  bd4.^\markup { Drums } sn4 bd \bar ";"
  sn4. bd4 sn \bar ";"
  bd sn bd4. sn4 bd
 }
}

\new Staff \with {
 instrumentName = \markup { \concat { "B" \flat " Sop." } }
}

{
 \melody
 \drum
}

\paper { tagline = ##f }

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).