Canviar la nomenclatura dels acords del xifrat americà per la notació alemanya o semi-alemanya

La nomenclatura anglesa (predeterminada) per als acords del xifrat americà es pot canviar per l’alemanya (\germanChords que substitueix B i Bes per H i B) o per la semi-anglesa (\semiGermanChords que substitueix B i Bes per H i Bb).

scm = \chordmode {
 c1/c | cis/cis
 b1/b | bis/bis | bes/bes
}


\layout {
 ragged-right = ##t
 \context {
  \ChordNames
  \consists "Instrument_name_engraver"
 }
}

<<
 \new ChordNames {
  \set instrumentName = #"default"
  \scm
 }
 \new ChordNames {
  \set instrumentName = #"german"
  \germanChords \scm
 }
 \new ChordNames {
  \set instrumentName = #"semi-german"
  \semiGermanChords \scm
 }
 \new ChordNames {
  \set instrumentName = #"italian"
  \italianChords \scm
 }
 \new ChordNames {
  \set instrumentName = #"french"
  \frenchChords \scm
 }
 \context Voice { \scm }
>>

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).