Trèmols amb barres flotants

Si la duració total d’un trèmol és menor d’una negra, o exactament d’una blanca, normalment es grava amb totes les barres de corxera tocant les pliques. Certs estils de notació de partitures composen algunes d’aquestes barres com a barres flotants centrades que no toquen les pliques de les figures. El nombre de barres flotants en aquest tipus de trèmol està controlat per la propietat 'gap-count del l’objecte Beam i la separació entre les barres i les pliques es fixa amb la propietat 'gap.

\relative c'' {
 \repeat tremolo 8 { a32 f }
 \override Beam.gap-count = #1
 \repeat tremolo 8 { a32 f }
 \override Beam.gap-count = #2
 \repeat tremolo 8 { a32 f }
 \override Beam.gap-count = #3
 \repeat tremolo 8 { a32 f }

 \override Beam.gap-count = #3
 \override Beam.gap = #1.33
 \repeat tremolo 8 { a32 f }
 \override Beam.gap = #1
 \repeat tremolo 8 { a32 f }
 \override Beam.gap = #0.67
 \repeat tremolo 8 { a32 f }
 \override Beam.gap = #0.33
 \repeat tremolo 8 { a32 f }
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).