Inserir PostScript nadiu dins d’un bloc \markup

Es pot inserir codi PostScript directament dins d’un bloc \markup.

% PostScript is a registered trademark of Adobe Systems Inc.

\relative c'' {
  a4-\markup { \postscript "3 4 moveto 5 3 rlineto stroke" }
  -\markup { \postscript "[ 0 1 ] 0 setdash 3 5 moveto 5 -3 rlineto stroke " }

  b4-\markup { \postscript "3 4 moveto 0 0 1 2 8 4 20 3.5 rcurveto stroke" }
  s2
  a'1
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).