Posar en blanc les línies del utilitzant l’ordre \whiteout

L’ordre \whiteout intercala un rectangle blanc a sota d’un element de marcatge. Aquest rectangle blanc no tapa a cap altre objecte gràfic, atès que les línies del pentagrama estan en una capa inferior a la de la major part dels altres objectes.

\layout {
  ragged-right = ##f
}

\relative c' {
  \override TextScript.extra-offset = #'(2 . 4)
  c2-\markup { \whiteout \pad-markup #0.5 "middle C" } c
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).