Ajustament fi de les línies de pedal

Es pot alterar l’aspecte de les línies de pedal de diverses formes.

\paper { ragged-right = ##f }

\relative c'' {
  c2\sostenutoOn c
  c2\sostenutoOff c
  \once \override Staff.PianoPedalBracket.shorten-pair = #'(-7 . -2)
  c2\sostenutoOn c
  c2\sostenutoOff c
  \once \override Staff.PianoPedalBracket.edge-height = #'(0 . 3)
  c2\sostenutoOn c
  c2\sostenutoOff c
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).