Afegir digitacions a la partitura

Es poden escriure ordre de digitació usant una sintaxi molt senzilla.

\relative c'' {
  c4-1 d-2 f-4 e-3
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).