Treure les barres de compàs entre els pentagrames d’un StaffGroup PianoStaff o GrandStaff

De forma predeterminada, les línies divisòries als grups StaffGroup, PianoStaff o GrandStaff es connecten entre els pentagrames. Es pot alterar aquest comportament pentagrama a pentagrama.

\relative c' {
 \new StaffGroup <<
  \new Staff {
   e1 | e
   \once \override Staff.BarLine.allow-span-bar = ##f
   e1 | e | e
  }
  \new Staff {
   c1 | c | c
   \once \override Staff.BarLine.allow-span-bar = ##f
   c1 | c
  }
  \new Staff {
   a1 | a | a | a | a
  }
 >>
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).