Afegir un pentagrama nou

Es pot afegir (possiblement de forma temporal) un pentagrama nou un cop la peça ha començat.

\score {
 <<
  \new Staff \relative c'' {
   c1 | c | c | c | c
  }
  \new StaffGroup \relative c'' {
   \new Staff {
    c1 | c
    <<
     {
      c1 | d
     }
     \new Staff {
      \once \omit Staff.TimeSignature
      c1 | b
     }
    >>
    c1
   }
  }
 >>
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).