Forçar l’amplada dels compassos perquè s’adaptin a l’amplada de les indicacions metronòmiques

De forma predeterminada, les indicacions metronòmiques no influeixen l’espaiat horitzontal. Això es pot resoldre per mitjà d’una senzilla sobreescriptura, com pot veure’s a la segona meitat de l’exemple.

example = {
 \tempo "Allegro"
 R1*6
 \tempo "Rall."
 R1*2
 \tempo "A tempo"
 R1*8
}

{
 \compressMMRests {
  \example
  R1
  R1
  \override Score.MetronomeMark.extra-spacing-width = #'(-3 . 0)
  \example
 }
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).