Puntes de fletxa per a les línies

Es poden aplicar puntes de fletxa als elements d’extensió de text i de línia (com el Glissando).

\relative c'' {
 \override TextSpanner.bound-padding = #1.0
 \override TextSpanner.style = #'line
 \override TextSpanner.bound-details.right.arrow = ##t
 \override TextSpanner.bound-details.left.text = #"fof"
 \override TextSpanner.bound-details.right.text = #"gag"
 \override TextSpanner.bound-details.right.padding = #0.6

 \override TextSpanner.bound-details.right.stencil-align-dir-y = #CENTER
 \override TextSpanner.bound-details.left.stencil-align-dir-y = #CENTER

 \override Glissando.bound-details.right.arrow = ##t
 \override Glissando.arrow-length = #0.5
 \override Glissando.arrow-width = #0.25

 a8\startTextSpan gis a4 b\glissando b,
 g'4 c\stopTextSpan c2
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).