Barres rítmiques

Als fulls guia d’acords o fulls guia “senzilles”, a vegades no s’imprimeix realment cap nota, i en el seu lloc es fa una notació que té sols “patrons rítmics” i acords a sobre dels compassos, donant l’estructura de la cançó. Aquesta funcionalitat és útil, per exemple, en crear o transcriure l’estructura d’una cançó i també si es volen compartir els fulls guia amb guitarristes o músics de jazz. La forma estàndard en la qual hi ha suport per a aquesta modalitat usant \repeat percent no és adequada aquí perquè el primer compàs hauria de ser una nota o silenci normals. Aquest exemple mostra dues solucions al problema, redefinint els silencis normals perquè s’imprimeixin com a barres inclinades (si la duració de cada pols no és una negra, substituirem el r4 que apareix a les definicions amb un silenci de la duració adequada).

startPat = {
  \improvisationOn
  \omit Stem
}
stopPat = {
  \improvisationOff
  \undo \omit Stem
}

\new Voice \with {
  \consists Pitch_squash_engraver
} {
  c'4 d' e' f' |
  \startPat
  4 4 4 4 |
  \stopPat
  f'4 e' d' c'
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).