Forçar la impressió de la clau

Quan ja s’ha imprimit la clau i encara no s’ha canviat a una diferent, el LilyPond ignorarà la repetició de l’ordre \clef, ja que no constitueix un canvi de clau. És possible forçar la reimpressió de la clau usant l’ordre \set Staff.forceClef = ##t.

\relative c' {
  \clef treble
  c1
  \clef treble
  c1
  \set Staff.forceClef = ##t
  c1
  \clef treble
  c1
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).