Ús de la propietat whiteout

Es pot imprimir qualsevol objecte gràfic sobre un fons blanc per ocultar part dels objectes que estan a sota. Això pot ser útil per millorar l’aspecte de les col·lisions en situaciones complexes quan no es pràctic tornar a col·locar els objectes. Cal establir explícitament la propietat de capa (layer) per controlar quins objectes resulten ocultats pel fons blanc.

En aquest exemple, la col·lisió de la lligadura d’unió amb la indicació de compàs resulta millorada ocultant la part de la lligadura que creua la indicació de compàs mitjançant l’establiment de la propietat whiteout de TimeSignature. per fer això, es mou TimeSignature a una capa per sobre de Tie, que es deixa a la capa predeterminada d’1, i StaffSymbol es mou a una capa per sobre de TimeSignature de manera que no resulti ocultada.

{
  \override Score.StaffSymbol.layer = 4
  \override Staff.TimeSignature.layer = 3
  b'2 b'~
  \once \override Staff.TimeSignature.whiteout = ##t
  \time 3/4
  b' r4
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).