Símbols d’acordió discanto

Aquest fragment de codi ha quedat obsolet per les ordres de marcatge predefinides, vegeu ‘Registres d’acordió’ en la Referència de la notació. Tanmateix, encara és útil com a demostració senzila de la forma de combinar símbols: la col·locació dels símbols afegits amb \markup es pot ajustar modificant els arguments de \translate-scaled. Aquí s’usa \translate-scaled en lloc de \translate perquè el posicionament de les parts de símbols s’adapti als canvis de font-size.

discant = \markup {
 \musicglyph "accordion.discant"
}
dot = \markup {
 \musicglyph "accordion.dot"
}

\layout { ragged-right = ##t }

% 16 voets register
accBasson = ^\markup {
 \combine
 \discant
 \translate-scaled #'(0 . 0.5) \dot
}

% een korig 8 en 16 voets register
accBandon = ^\markup {
 \combine
  \discant
  \combine
   \translate-scaled #'(0 . 0.5) \dot
   \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
}

accVCello = ^\markup {
 \combine
  \discant
  \combine
   \translate-scaled #'(0 . 0.5) \dot
   \combine
    \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
    \translate-scaled #'(1 . 1.5) \dot
}

% 4-8-16 voets register
accHarmon = ^\markup {
 \combine
  \discant
  \combine
   \translate-scaled #'(0 . 0.5) \dot
   \combine
    \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
    \translate-scaled #'(0 . 2.5) \dot
}

accTrombon = ^\markup {
 \combine
  \discant
  \combine
   \translate-scaled #'(0 . 0.5) \dot
   \combine
    \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
    \combine
     \translate-scaled #'(1 . 1.5) \dot
     \translate-scaled #'(-1 . 1.5) \dot
}

% eenkorig 4 en 16 voets register
accOrgan = ^\markup {
 \combine
  \discant
  \combine
   \translate-scaled #'(0 . 0.5) \dot
   \translate-scaled #'(0 . 2.5) \dot
}

accMaster = ^\markup {
 \combine
  \discant
  \combine
   \translate-scaled #'(0 . 0.5) \dot
   \combine
    \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
    \combine
     \translate-scaled #'(1 . 1.5) \dot
     \combine
      \translate-scaled #'(-1 . 1.5) \dot
      \translate-scaled #'(0 . 2.5) \dot
}

accAccord = ^\markup {
 \combine
  \discant
  \combine
   \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
   \combine
    \translate-scaled #'(1 . 1.5) \dot
    \combine
     \translate-scaled #'(-1 . 1.5) \dot
     \translate-scaled #'(0 . 2.5) \dot
}

accMusette = ^\markup {
 \combine
  \discant
  \combine
   \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
   \combine
    \translate-scaled #'(1 . 1.5) \dot
    \translate-scaled #'(-1 . 1.5) \dot
}

accCeleste = ^\markup {
 \combine
  \discant
  \combine
   \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
   \translate-scaled #'(-1 . 1.5) \dot
}

accOboe = ^\markup {
 \combine
  \discant
  \combine
   \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
   \translate-scaled #'(0 . 2.5) \dot
}

accClarin = ^\markup {
 \combine
  \discant
  \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
}

accPiccolo = ^\markup {
  \combine
    \discant
    \translate-scaled #'(0 . 2.5) \dot
}

accViolin = ^\markup {
 \combine
  \discant
  \combine
   \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
   \combine
    \translate-scaled #'(1 . 1.5) \dot
    \translate-scaled #'(0 . 2.5) \dot
}

\relative c'' {
 c4 d\accBasson e f
 c4 d\accBandon e f
 c4 d\accVCello e f
 c4 d\accHarmon e f
 c4 d\accTrombon e f
 \break
 c4 d\accOrgan e f
 c4 d\accMaster e f
 c4 d\accAccord e f
 c4 d\accMusette e f
 c4 d\accCeleste e f
 \break
 c4 d\accOboe e f
 c4 d\accClarin e f
 c4 d\accPiccolo e f
 c4 d\accViolin e f
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).