Lligadures asimètriques

Es pot fer que una lligradura d’expressió sigui asimètrica per adaptar-se millor un patró asimètric de notes.

slurNotes = { d,8( a' d f a f' d, a) }

\relative c' {
  \stemDown
  \slurUp
  \slurNotes
  \once \override Slur.eccentricity = #3.0
  \slurNotes
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).