Forçar que les marques d’assaig comencin en una lletra o nombre donats

Aquest fragment de codi mostra com obtenir marques d’assaig ordenades automàticament, però partint de la lletra o nombre desitjat.

\relative c'' {
  c1 \mark \default
  c1 \mark \default
  c1 \mark \default
  c1 \mark #14
  c1 \mark \default
  c1 \mark \default
  c1 \mark \default
  c1
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).