Modificar el tipus de lletra per a cada estrofa

Es poden canviar els tipus de lletra de forma independent per a cada estrofa, inclosa la font que s’usa per imprimir el número d’estrofa.

%{
You may have to install additional fonts.

Red Hat Fedora

 dejavu-fonts-all

Debian GNU/Linux, Ubuntu

 fonts-dejavu-core
 fonts-dejavu-extra
%}

\relative c'' {
 \time 3/4
 g2 e4
 a2 f4
 g2.
}
\addlyrics {
 \set stanza = #"1. "
 Hi, my name is Bert.
}
\addlyrics {
 \override StanzaNumber.fonts.serif = "DejaVu Sans"
 \set stanza = #"2. "
 \override LyricText.font-family = #'typewriter
 Oh, ché -- ri, je t'aime
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).