Evitar els advertiments sobre columnes de notes que xoquen

Si es col·loquen sobre la mateixa posició notes de dues veus diferents amb les pliques en la mateixa direcció, i cap de les veus té un desplaçament o ambdues tenen el mateix desplaçament, apareix el missatge d’error ‘advertiment: massa columnes de notes en col·lisió, s'ignora’ en compilar el fitxer del LilyPond. Aquest missatge es pot evitar fixant la propietat 'ignore-collision de l’objecte NoteColumn al valor #t. Observeu que això no elimina sols els advertiments, sinó que fa que el LilyPond deixi d’intentar resoldre les col·lisions en absolut, per la qual cosa poden obtenir-se resultats diferents dels esperats si no s’usa amb prudència.

ignore = \override NoteColumn.ignore-collision = ##t

\relative c' {
  \new Staff <<
    \new Voice { \ignore \stemDown f2 g }
    \new Voice { c2 \stemDown c, }
  >>
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).