Caselles de repetició de diversos pentagrames

Mitjançant l’addició del gravador Volta_engraver al pentagrama adequat, les caselles de primera i segona vegada es poden posar sobre algun pentagrama diferent al més alt de la partitura.

voltaMusic = \relative c'' {
 \repeat volta 2 {
  c1
  \alternative {
   \volta 1 { d1 }
   \volta 2 { e1 }
  }
 }
}

<<
 \new StaffGroup <<
  \new Staff \voltaMusic
  \new Staff \voltaMusic
 >>
 \new StaffGroup <<
  \new Staff \with { \consists "Volta_engraver" }
   \voltaMusic
  \new Staff \voltaMusic
 >>
>>

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).