Ús de l’ordre \tweak per retocar objectes gràfics individuals

Amb l’ordre d’ajustament \tweak tots els objectes gràfics es poden retocar directament. Aquí presentem exemples dels tipus de retocament disponibles.

\relative c' {
 \time 2/4
 \set fingeringOrientations = #'(right)
 <
  \tweak font-size #3 c
  \tweak color #red d-\tweak font-size #8 -4
  \tweak style #'cross g
  \tweak duration-log #2 a
 >2
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).