Llistat dels diagrames per a vent fusta

El fragment de música que apareix a continuació presenta tots els diagrames de vent fusta que es troben definits al LilyPond de moment.

\layout {
 indent = 0
}

\relative c' {
 \textLengthOn
 c1^
 \markup {
  \center-column {
   'tin-whistle
   " "
    \woodwind-diagram
         #'tin-whistle
         #'()
  }
 }

 c1^
 \markup {
  \center-column {
   'piccolo
   " "
    \woodwind-diagram
         #'piccolo
         #'()
  }
 }

 c1^
 \markup {
  \center-column {
    'flute
    " "
    \woodwind-diagram
     #'flute
     #'()
  }
 }
 c1^\markup {
  \center-column {
   'oboe
   " "
   \woodwind-diagram
    #'oboe
    #'()
  }
 }

 c1^\markup {
  \center-column {
   'clarinet
   " "
   \woodwind-diagram
    #'clarinet
    #'()
  }
 }

 c1^\markup {
  \center-column {
   'bass-clarinet
   " "
   \woodwind-diagram
    #'bass-clarinet
    #'()
  }
 }

 c1^\markup {
  \center-column {
   'saxophone
   " "
   \woodwind-diagram
    #'saxophone
    #'()
  }
 }

 c1^\markup {
  \center-column {
   'bassoon
   " "
   \woodwind-diagram
    #'bassoon
    #'()
  }
 }

 c1^\markup {
  \center-column {
   'contrabassoon
   " "
   \woodwind-diagram
    #'contrabassoon
    #'()
  }
 }
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).