Crear digitacions de dues xifres

És possible crear digitacions amb el nombre més gran de 5.

\relative c' {
  c1-10
  c1-50
  c1-36
  c1-29
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).