Reguladors amb diferents estils de línia

Els reguladors poden imprimir-se en qualsevol dels estils de line-interface: discontinu, puntejat, línia, tri o zig-zag.

\relative c' {
 c2\< c\!
 \override Hairpin.style = #'dashed-line
 c2\< c\!
 \override Hairpin.style = #'dotted-line
 c2\< c\!
 \override Hairpin.style = #'line
 c2\< c\!
 \override Hairpin.style = #'trill
 c2\< c\!
 \override Hairpin.style = #'zigzag
 c2\< c\!
 \revert Hairpin.style
 c2\< c\!
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).