Alineació de síl·labes amb melisma

De forma predeterminada, les síl·labes de la lletra que comencen un melisma s’alineen a l’esquerra sobre la seva nota corresponent. Es pot alterar l’alineació usant la propietat lyricMelismaAlignment.

\score {
 <<
  \new Staff {
   \relative c''
   \new Voice = "vocal" {
    c d~^\markup default d e
    c d~^\markup "right aligned" d e
    c d~^\markup "center aligned" d e
    c d~^\markup "reset to default" d e
   }
  }
  \new Lyrics \lyricsto "vocal" {
   word word word
   \set lyricMelismaAlignment = #RIGHT
   word word word
   \set lyricMelismaAlignment = #CENTER
   word word word
   \unset lyricMelismaAlignment
   word word word
  }
 >>
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).