Controlar la visibilitat dels objectes d’extensió després d’un salt de línia

La visibilitat dels objectes d’extensió que acaben a la primera nota després d’un salt de línia està controlada per la funció de crida de after-line-breaking ly:spanner::kill-zero-spanned-time.

Per als objectes com els glissandos i els reguladors, el comportament predeterminat és ocultar l’objecte d’extensió després del salt; la inhabilitació de la funció de callblack fa que l’object d’extensió trencat per l’esquerra pot mostrar-se.

De forma inversa, els objectes d’extensió que són visibles normalment, com els objectes d’extensió de text, es poden ocultar habilitant la funció de callback.

\paper {
 ragged-right = ##t
 tagline = ##f
}

\relative c'' {
 \override Hairpin.to-barline = ##f
 \override Glissando.breakable = ##t
 % show hairpin
 \override Hairpin.after-line-breaking = ##t
 % hide text span
 \override TextSpanner.after-line-breaking =
  #ly:spanner::kill-zero-spanned-time
 e2\<\startTextSpan
 % show glissando
 \override Glissando.after-line-breaking = ##t
 f2\glissando
 \break
 f,1\!\stopTextSpan
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).