Combinar indicacions dinàmiques amb marcatges textuals

Certes indicacions dinàmiques poden portar textos (com “più forte” o “piano subito”). Es poden produir usant un bloc \markup.

piuF = \markup { \italic più \dynamic f }

\layout { ragged-right = ##f }

\relative c'' {
  c2\f c-\piuF
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).