Modificar l’aspecte continu d’una lligadura d’expressió a puntejat o intermitent

Es pot canviar l’aspecte de les lligadures d’expressió de contínues a puntejades o intermitents.

\relative c' {
  c4( d e c)
  \slurDotted
  c4( d e c)
  \slurSolid
  c4( d e c)
  \slurDashed
  c4( d e c)
  \slurSolid
  c4( d e c)
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).