Mantenir la mida del símbol en els canvis de clau

Quan es produeix un canvi de clau, el símbol de clau s’imprimeix a una mida més petita que la clau inicial. Això es pot ajustar amb full-size-change.

\relative c' {
 \clef "treble"
 c1
 \clef "bass"
 c1
 \clef "treble"
 c1
 \override Staff.Clef.full-size-change = ##t
 \clef "bass"
 c1
 \clef "treble"
 c1
 \revert Staff.Clef.full-size-change
 \clef "bass"
 c1
 \clef "treble"
 c1
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).