Afegir digitacions a les tabulatures

Per afegir digitacions a les tabulatures, utilitzeu una combinació de \markup i \finger.

one = \markup { \finger 1 }
two = \markup { \finger 2 }
threeTwo = \markup {
 \override #'(baseline-skip . 2)
 \column {
  \finger 3
  \finger 2
 }
}
threeFour = \markup {
 \override #'(baseline-skip . 2)
 \column {
  \finger 3
  \finger 4
 }
}

\score {
 \new TabStaff {
  \tabFullNotation
  \stemUp
  e8\4^\one b\2 <g\3 e'\1>^>[ b\2 e\4]
  <a\3 fis'\1>^>^\threeTwo[ b\2 e\4]
 }
}

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).