Alinear verticalment expressions dinàmiques que abasten diverses notes

Les expressions dinàmiques que es comencen, acaben o es produeixen a la mateixa nota, s’alineen verticalment. Per assegurar que les expressions dinàmiques s’alineen quan no es produeixen sobre la mateixa nota, incrementeu la propietat staff-padding de l’objecte DynamicLineSpanner.

\relative c' {
  \override DynamicLineSpanner.staff-padding = #4
  c2\p f\mf
  g2\< b4\> c\!
}

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).