Demo de MidiInstruments

Problema: com saber quin instrument MIDI midiInstrument va millor per a la nostra composició? Solució: un fitxer de demostració del Lilygpond.

\header {
 title = "Demo of all midi sounds"
 arranger = "Myself "
}

melody = \relative c' {
 \tempo 4 = 150
 c4.\mf g c16 b' c d
 e16 d e f g4 g'4 r
 R1
}

\score {
 \new Voice \melody
 \layout { }
}

\score {
 \new Voice {
  r\mf
  % 1-8 keyboard
  \set Staff.midiInstrument = "acoustic grand" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "bright acoustic" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "electric grand" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "honky-tonk" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "electric piano 1" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "electric piano 2" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "harpsichord" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "clav" \melody

  % 9-16 chrom percussion
  \set Staff.midiInstrument = "celesta" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "glockenspiel" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "music box" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "vibraphone" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "marimba" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "xylophone" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "tubular bells" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "dulcimer" \melody

  % 17-24 organ
  \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "percussive organ" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "rock organ" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "church organ" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "reed organ" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "accordion" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "harmonica" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "concertina" \melody

  % 25-32 guitar
  \set Staff.midiInstrument = "acoustic guitar (nylon)" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "acoustic guitar (steel)" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "electric guitar (jazz)" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "electric guitar (clean)" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "electric guitar (muted)" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "overdriven guitar" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "distorted guitar" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "guitar harmonics" \melody

  % 33-40 bass
  \set Staff.midiInstrument = "acoustic bass" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "electric bass (finger)" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "electric bass (pick)" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "fretless bass" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "slap bass 1" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "slap bass 2" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "synth bass 1" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "synth bass 2" \melody

  % 41-48 strings
  \set Staff.midiInstrument = "violin" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "viola" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "cello" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "contrabass" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "tremolo strings" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "pizzicato strings" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "orchestral harp" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "timpani" \melody

  % 49-56 ensemble
  \set Staff.midiInstrument = "string ensemble 1" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "string ensemble 2" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "synthstrings 1" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "synthstrings 2" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "choir aahs" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "voice oohs" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "synth voice" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "orchestra hit" \melody

  % 57-64 brass
  \set Staff.midiInstrument = "trumpet" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "trombone" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "tuba" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "muted trumpet" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "french horn" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "brass section" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "synthbrass 1" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "synthbrass 2" \melody

  % 65-72 reed
  \set Staff.midiInstrument = "soprano sax" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "alto sax" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "tenor sax" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "baritone sax" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "oboe" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "english horn" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "bassoon" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "clarinet" \melody

  % 73-80 pipe
  \set Staff.midiInstrument = "piccolo" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "flute" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "recorder" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "pan flute" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "blown bottle" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "shakuhachi" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "whistle" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "ocarina" \melody

  % 81-88 synth lead
  \set Staff.midiInstrument = "lead 1 (square)" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "lead 2 (sawtooth)" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "lead 3 (calliope)" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "lead 4 (chiff)" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "lead 5 (charang)" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "lead 6 (voice)" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "lead 7 (fifths)" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "lead 8 (bass+lead)" \melody

  % 89-96 synth pad
  \set Staff.midiInstrument = "pad 1 (new age)" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "pad 2 (warm)" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "pad 3 (polysynth)" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "pad 4 (choir)" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "pad 5 (bowed)" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "pad 6 (metallic)" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "pad 7 (halo)" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "pad 8 (sweep)" \melody

  % 97-104 synth effects
  \set Staff.midiInstrument = "fx 1 (rain)" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "fx 2 (soundtrack)" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "fx 3 (crystal)" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "fx 4 (atmosphere)" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "fx 5 (brightness)" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "fx 6 (goblins)" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "fx 7 (echoes)" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "fx 8 (sci-fi)" \melody

  % 105-112 ethnic
  \set Staff.midiInstrument = "sitar" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "banjo" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "shamisen" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "koto" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "kalimba" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "bagpipe" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "fiddle" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "shanai" \melody

  % 113-120 percussive
  \set Staff.midiInstrument = "tinkle bell" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "agogo" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "steel drums" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "woodblock" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "taiko drum" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "melodic tom" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "synth drum" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "reverse cymbal" \melody

  % 121-128 sound effects
  \set Staff.midiInstrument = "guitar fret noise" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "breath noise" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "seashore" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "bird tweet" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "telephone ring" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "helicopter" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "applause" \melody
  \set Staff.midiInstrument = "gunshot" \melody
 }
 \midi { }
}

\paper { tagline = ##f }

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).