Personalitzar els diagrames de posicions

Es poden establir les propietats dels diagrames de posicions d’acords per mitjà de 'fret-diagram-details. Per als diagrames de posicions de FretBoard, s’apliquen els overrides (sobreescriptures) a l’objecte FretBoards.FretBoard. Com Voice, FretBoards és un context del nivell inferior, i per tant es pot ometre el seu nom a la sobreescriptura de propietats.

\include "predefined-guitar-fretboards.ly"

\storePredefinedDiagram #default-fret-table \chordmode { c' }
            #guitar-tuning
            "x;1-1-(;3-2;3-3;3-4;1-1-);"

% shorthand
oo = #(define-music-function
    (grob-path value)
    (list? scheme?)
    #{ \once \override $grob-path = #value #})

<<
 \new ChordNames {
  \chordmode { c1 | c | c | d }
 }
 \new FretBoards {
  % Set global properties of fret diagram
  \override FretBoards.FretBoard.size = 1.2
  \override FretBoard.fret-diagram-details.finger-code = #'in-dot
  \override FretBoard.fret-diagram-details.dot-color = #'white
  \chordmode {
   c
   \oo FretBoard.size #1.0
   \oo FretBoard.fret-diagram-details.barre-type #'straight
   \oo FretBoard.fret-diagram-details.dot-color #'black
   \oo FretBoard.fret-diagram-details.finger-code #'below-string
   c'
   \oo FretBoard.fret-diagram-details.barre-type #'none
   \oo FretBoard.fret-diagram-details.number-type #'arabic
   \oo FretBoard.fret-diagram-details.orientation #'landscape
   \oo FretBoard.fret-diagram-details.mute-string "M"
   \oo FretBoard.fret-diagram-details.label-dir #LEFT
   \oo FretBoard.fret-diagram-details.dot-color #'black
   c'
   \oo FretBoard.fret-diagram-details.finger-code #'below-string
   \oo FretBoard.fret-diagram-details.dot-radius #0.35
   \oo FretBoard.fret-diagram-details.dot-position #0.5
   \oo FretBoard.fret-diagram-details.fret-count #3
   d
  }
 }
 \new Voice {
  c'1 | c' | c' | d'
 }
>>

[image of music]


Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).