Silencis de separació en mode de lletra (2)

Tot i que no es poden usar els silencis de separació s dins de \lyricmode (s’agafen com una “s”, literal, no com un espai), sí hi ha disponibles les comtes dobles ("") i la barra baixa (_). Així com per exemple:

<<
  \relative c'' { a4 b c d }
  \new Lyrics \lyricmode { a4 "" _ gap }
>>

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).