Imprimir els acords quan es produeix un canvi

Es poden imprimir els acords exclusivament al començament de les línies i quan canvia l’acord.

harmonies = \chordmode {
 c1:m c:m \break c:m c:m d
}

<<
 \new ChordNames {
  \set chordChanges = ##t
  \harmonies
 }
 \new Staff {
  \relative c' { \harmonies }
 }
>>

[image of music]

Fragments del LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).