Notes del cant kievà

Per a la notació quadrada del cant kievà, s’ha d’escollir l’estil apropiat per a la forma del cap de les notes i s’han de suprimir els corxets i les pliques. Això s’aconsegueix mitjançant una crida a la funció \kievanOn, que estableix les propietats adequades per al cap , plica i corxet de les notes. Un cop que les notes d’estil kievà ja no calen, poden revertir-se aquestes propietats cridant a la funció \kievanOff.

La nota fina del cant kievà, que sol anar al final d’una peça musical, pot seleccionar-se establint la duració al valor \longa. La marca kievana de recitatiu, utilitzada per indicar l’entonació de diverses síl·labes sobre una sola nota, es pot seleccionar establint la duració al valor\breve. El següent exemple mostra les diverses formes del cap de les notes del cant kievà:

\autoBeamOff
\cadenzaOn
\kievanOn
b'1 b'2 b'4 b'8 b'\breve b'\longa
\kievanOff
b'2

[image of music]

Vegeu també

Glosario musical: Kievan notation, note head.

Referencia de la notació: Estils de caps de nota.

Advertiments i problemes coneguts

El LilyPond determina de forma automàtica s’ha de traçar la forma d’una nota amb la plica cap amunt o cap avall. Tanmateix, quan s’està gravant un cant de notació quadrada, és preceptiu que les pliques estiguin orientades en la mateixa direcció dins d’un melisma. Això pot fer-se manualment fixant la propietat direction de l’objecte Stem.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).