lexer (analitzador lèxic)

Un lexer o analitzador lèxic és un programa que converteix una seqüència de caràcters en una seqüència d’elements o tokens, usant un procés que s’anomena anàlisi lèxica. L’analitzador lèxic del LilyPond converteix el flux obtingut a partir d’un fitxer d’entrada .ly en un flux descompost en tokens més apte per a la fase següent del processat: l’anàlisi sintàctica, vegeu parser (analitzador sintàctic). L’analitzador lèxic del LilyPond lexer està construït amb l’eina Flex a partir del fitxer de lexer lily/lexer.ll que conté les regles lèxiques. Aquest fiter és part del codi font i no s’inclou dins de la instal·lació binària del LilyPond.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).