interfície

Les accions i propietats comunes a un conjunt de grobs s’agrupen en un objecte denominat interfície de grob (grob-interface), o abreujadament ‘interfície’.

Vegeu també

Manual d’aprenentatge: Objectes i interfícies, Convencions de noms d’objectes i propietats, Propietats de les interfícies.

Referència de la notació: Interfícies de la presentació.

Referècia de funcionament intern: Graphical Object Interfaces.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).