Glifs dels caps de nota predeterminats

[image of music]


LilyPond — Referència de la notació v2.25.8 (branca de desenvolupament).