immutable

Un objecte immutable és un objectes l’estat del qual no es pot modificar després de la seva creació, en contrast amb els objectes mutables, que es poden modificar després de la seva creació.

Al LilyPond les propietats immutables o compartides defineixen l’estil i el comportament predeterminats dels grobs. Es comparteixen per part de molts objectes. En aparent contradicció amb el seu nom, es poden canviar utilitzant \override i \revert.

Vegeu també

Referècia de la notació: mutable.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).