callback

Una callback és una rutina, funció o mètode la referència del qual es passa com argument en una crida a una altra rutina, permetent així que la rutina anomenada la invoqui. La tècnica permet que una capa de programari de nivell més baix cridi a una funció definida en una capa de nivell més alt. Les funcions de callback s’usen àmpliament al LilyPond per permetre al codi de l’Scheme del nivell d’usuari definir quantes accions de baix nivell es fan.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).