stencil (segell)

Les instàncies de la classe stencil contenen la informació necessària per imprimir un objecte tipogràfic. És un smob simple que conté una caixa de confinament, que al seu cop defineix les dimensions vertical i horitzontal de l’objecte, i una expressió de l’Scheme que imprimeix l’objecte quan s’avalua. Els stencils o segells es poden combinar per formar segells més complexos definits per un arbre d’expressions de l’Scheme format a partir de les expressions de l’Scheme dels segells que el composen.

La propietat stencil, que connecta a un grob amb el seu segell es defineix dins de la interfície grob-interface.

Vegeu també

Referència de funcionament intern: grob-interface.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).