prob (objecte de propietats)

Els OBjectes de PRopietats, o abreujadament probs, són instàncies de la classe Prob, que és una classe bàsica senzilla que té llistes-A de propietats mutables i immutables i els mètodes per manipular-les. Les classes Music i Stream_event deriven de Prob. També es creen instàncies de la classe Prob per emmagatzemar el contingut formatat dels grobs del sistema i els blocs de títols durant el procés de disposició de la pàgina.


LilyPond — Referència de la notació v2.25.8 (branca de desenvolupament).